ניהול נתיב אויר – Airway and Breathing

קולות נשימה:
חיכוך פלאורלי:

נשימה ברונכיאלית:

חירחורים:

חירחורים:

רונכי:

סטרידור:

נשימה וסיקולרית:

צפצופים:

מנשם:
[caption id="attachment_341" align="alignleft" width="261"]מנשם - Ventilator מנשם חדש[/caption]

גרף סטורציה תקין:

[caption id="attachment_358" align="alignleft" width="300"]גרף סטורציה תקין גרף סטורציה תקין[/caption]

Doses table

24 – Respiratory

Post a Comment

Your email is kept private. Required fields are marked *