מסיבת סיום מכינה לקורס פרמדיק

תודה לדביר, רון קנטר, ולכל מי שסייע בארגון:

סרט סיכום:

מנסים לשיר:

Post a Comment

Your email is kept private. Required fields are marked *