מרתון פארג

אם שותים לא קובעים יעדים….

[caption id="attachment_161" align="aligncenter" width="300"]מה קורה כשדוד ואליק שותים יותר מדי. מה קורה כשדוד ואליק שותים יותר מדי.[/caption]

Post a Comment

Your email is kept private. Required fields are marked *