למכירה

למכירה – משרד הנהלת חשבונות בחיפה
משרד הנהלת חשבונות למכירה

ספרי לימוד של האוניברסיטה הפתוחה:

לפרטים – צרו קשר

liri.kaplan
שטורדל
gmail
נקודה
com

אלון רוזנטל אמנות התיעוד החזותי יצירת סרטי תעודה לטלביזיה
דב שנער אינטרנט: תקשורת חברה ותרבות
דן כספי תקשורת המונים כרך א’
דן כספי תקשורת המונים כרך ב’
תקשורת המונים כרך ג’
תקשרת טכנולוגיה חברה תרבות כרך א’ יחידות 1-3
תקשרת טכנולוגיה חברה תרבות כרך ג’ יחידות 7-8
תקשרת טכנולוגיה חברה תרבות כרך ב’ יחידות 4-5
דפנה למיש לגדול עם הטלביזיה יחידות 1-6
דפנה למיש לגדול עם הטלביזיה מקראה
פיליפ קוטלר יעקב הורניק ניהול השיווק כרך א
פיליפ קוטלר יעקב הורניק ניהול השיווק כרך ב
גדעון יניב מבוא לכלכלה – מיקרו יחידות 4-5-6
שמואל זמיר מבוא לסטטיסטיקה לתלמידי מדעי החברה כרך ראשון (יחידות 1-5)
שמואל זמיר מבוא לסטטיסטיקה לתלמידי מדעי החברה בחינות גמר ופתרונות
ארנה זיידנפלד סטייה חברתית מדריך למידה
ניהול השיווק – מדריך למידה
סטייה חברתית יחידות 1, יחידות 2,3, יחידה 4
אביעד בר חיים ניהול משאבי אנוש יחידות 1-4
ניהול משאבי אנוש יחידות 5-7
ניהול משאבי אנוש יחידות 8-10
אליהוא כץ תרבות תקשורת ופנאי בישראל מקראה חלק ב’
גבריאלה שלו דיני חוזים כרך א’
גבריאלה שלו דיני חוזים כרך ב’
דן כספי תמונות בראש – דעת קהל ודמוקרטיה
דן כספי ויחיאל לימור המתווכים אמצעי התקשורת בישראל 1948-1990
יחיאל לימור, רפי מן עיתונאות, איסוף מידע, כתיבה ועריכה
יעקב פיאלקוב אינטרנט יישומים וחיפוש מידע
תמר ליבס טקסטים קאנוניים בחקר התקשורת – חלק א’
תמר ליבס טקסטים קאנוניים בחקר התקשורת – חלק ב’
מלכה מוצ’ניק לשון חברה ותרבות – כרך ב’
אביעד בר חיים התנהגות ארגונית כרך א’
אביעד בר חיים התנהגות ארגונית כרך ב’
ממשל ופוליטיקה מישוב למדינה
ממשל ופוליטיקה הדמוקרטיה הישראלית
ממשל ופוליטיקה סוגיית החוקה בישראל
ממשל ופוליטיקה דת מדינה ופוליטיקה
ממשל ופוליטיקה הבחירות בישראל
ממשל ופוליטיקה תקשורת ופוליטיקה
ממשל ופוליטיקה לשון חברה ותרבות – כרך א’
רפאל ניר סמאנטיקה עברית משמעות ותקשורת יחידות 4-6
רפאל ניר סמאנטיקה עברית משמעות ותקשורת יחידות 7-10
רפאל ניר סמאנטיקה עברית משמעות ותקשורת יחידות 1-3
מבוא לכלכלה – מיקרו יחידות 1-2-3
שמואל זמיר מבוא לסטטיסטיקה לתלמידי מדעי החברה כרך שני – הסתברות יחידות 6-8
מבוא לסוציולוגיה יחידות 1-12

Post a Comment

Your email is kept private. Required fields are marked *